Rubriky
Společnosti

Založení firmy online a prodej ready-made společnosti usnadní spoustu starostí

Česká republika se po mnoha letech socialistického centralizovaného státního plánování navrátila k svobodnému podnikání. Ve volbě životního stylu a způsobu podnikatelské aktivity není prakticky nikdo omezován (s výjimkou trestního stíhání a některých handicapovaných osob), ovšem nesmírně náročný je vždy úřední proces. A to jak v průběhu samotného podnikání, tak i při zakládání společností. 
kávy na stolku.jpg
V roce 2017 proběhl v naší zemi statistický průzkum využívání služby odprodeje předem založených společností http://www.zalozenifirmyonline.cz/zalozeni-firmy/ a byly zjištěny překvapivé výsledky. Téměř 8 procent začínajících podnikatelů raději využije těchto služeb, jen aby byli ušetřeni zběsilého „kolečka“ od úřadu k úřadu. Nejde totiž jen o nazutí sportovní obuvi a o tělesný pohyb z budovy do budovy, po schodištích z kanceláře do kanceláře. Ve hře je (podle dostupných údajů Hospodářské komory ČR) přibližně 200 zákonných norem a 320 dovětků a právních nařízení. Všechny zakládací listiny požadují vyplnit celkem 650 údajů a je téměř pravidlem, že se nikdy nepodaří právně neznalým osobám vyplnit všechny formuláře napoprvé správně. Úředník vás jednoduše pošle domů a celé kolečko pak můžete absolvovat znovu a „lépe“.

Kam všude musíte osobně zavítat

·         Na finanční úřad.
·         Na živnostenský úřad.
·         Pro výpis z katastru nemovitostí a ověření listu vlastnictví na katastrální úřad.
·         Na Czech-point České pošty kvůli výpisu z rejstříku trestů.
·         K úředníkům pro záznam v obchodním rejstříku.
·         K notáři, který má zrovna volný termín.
·         Na pobočku zdravotní pojišťovny.
·         Na příslušná pracoviště České správy sociálního zabezpečení.
·         Do jedné nebo několika bankovních ústavů.
macbook, kytka a káva.jpg
Kromě zakladatelské listiny a tzv. společenské smlouvy budete potřebovat požádat o výpis z živnostenského rejstříku. K tomu bude nutné:
·         Vyplnit formulář zakládání (ohlašování) živnosti.
·         Doložit úhradu správního poplatku.
·         Předložit čestné prohlášení stanoveného odpovědného zástupce u řemesel a koncesí, které nejsou volné.
·         Předložit originály jak zakladatelské listiny, tak společenské smlouvy.
·         Doložit svou odbornou způsobilost u některých živností, např. maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom, doklad o praxi.
·         Mít aktuální výpis listu vlastnictví a katastru nemovitostí.
·         Předložit souhlas vlastníka nemovitosti ke zřízení sídla společnosti (vztahuje se na pronájmy a virtuální sídla).
·         Předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup