Společnosti

Je dítě náročné?

Dnešní doba s sebou nese mnoho výhod i nevýhod. Jako výhody bychom mohli brát například to, že máme více možností, jak se rozvíjet a v jakém odvětví pracovat, dříve bylo vše tak nějak dáno už předem a neměli jste šanci nějak vyniknout tím, že byste začali podnikat, dříve se nepodnikalo, hlavně kvůli tehdejšímu režimu, který držel celý stát pod vodou a nenechal nikoho, aby byl bohatší než stát. A ani ten stát moc bohatý nebyl, co si budeme. Za dob tohoto režimu jsme moc jako stát neprosperovali a nebylo to s námi moc dobré. Před režimem nás znal celý svět, ale po něm se to velmi rychle změnilo a stali jsme se loutkou režimu a nikdo na nás už nepohlížel jako na samostatný a šikovný stát, který toho hodně dokáže. Nyní je to už jiné a máme všichni stejné možnosti, jak být úspěšní. A to nás žene vpřed, hodně lidí pracuje opravdu tvrdě několik hodin jen proto, aby měli peníze na nějakou dovolenou a trochu luxusu, když už je možné cestovat kamkoliv.

sourozenci

Toto má však za následky nedostatek času, a to ani na rodinu. Lidé, kteří mají dítě už další nechtějí, protože jim bere čas a lidé, kteří ještě žádné nemají dost silně uvažují nad tím, že žádné mít nebudou, nebo právě jen jedno. Na jednu stranu se tvrdí, že je země přelidněná, ale to platí pouze pro chudinské čtvrtě a podobně, zkrátka pro země, kde není tak vysoká životní úroveň. Právě naše země potřebuje trochu přírůstku počtu obyvatel, protože zde žije opravdu málo mladých lidí.

dvojčata

Dítě náročné není, ale hodně lidí si myslí, že ano, že jakmile se narodí, vezme jim všechno, co doposud měli a ještě více. To ale není pravda, děti nejsou náročné ani finančně, ani na výchovu a podobně. Čas jim ale věnovat musíte. Občas ten kočárek Riko Brano Ecco musíte vytáhnout a zajít s dítětem ven. Od toho je také mateřská dovolená, abyste na dítě měli čas a chodili s ním všude, protože to mu udělá dobře. Jenže lidé se bojí o peníze v době mateřské dovolené, ale dá se zkrátit tak, že peněz bude dost, takže to zase takový problém není.

Mohlo by se vám také líbit...